Stakeholderparticipatie bij complexe gebiedsontwikkeling

De herinrichting van een stedelijk gebied. De aanleg of verbreding van een rondweg. De inrichting van een bedrijventerrein. De bouw van een windmolenpark. Grote stallen in het buitengebied. Het zijn allemaal plannen en projecten die veel emotie oproepen, met veel publiciteit gepaard gaan en de lokale verhoudingen op scherp zetten. Soms houden overheid, gebiedspartners en burgers elkaar in een wurggreep. De belangentegenstellingen lijken vaak onoverbrugbaar. Burgerparticipatie draait vaak uit op weerstand en protesten.

Hoe voorkomt u deze wurggreep? Hoe kunt u belangentegenstellingen boven tafel krijgen, bespreekbaar maken en de dialoog benutten voor verbetering van uw plan of project? Hoe organiseert u effectieve maatschappelijke onderhandelingen? Hoe zorgt u ervoor dat burgers zich fair behandeld voelen? Hoe organiseert u de participatie van alle stakeholders?

In de cursus Stakeholderparticipatie leert u aan de hand van concrete scenario's uit de praktijk hoe u een effectieve maatschappelijke dialoog organiseert bij complexe gebiedsontwikkeling. U oefent de vaardigheden die u nodig hebt om de verschillende belangen in kaart te brengen en er effectief mee om te gaan - van politieke druk tot al dan niet gerechtvaardigde onrust onder de bevolking. U leert overlegtafels te organiseren met de betrokken en hoe u dit overleg productief kunt maken. U leert de wegen kennen naar een betere en snellere besluitvorming en uitvoering van plannen en projecten, met draagvlak.